dagtiko logo
Kat. číslo Vzor Max. rozmer štočku
4951 max. 3 riadky textu,
1 sada znakov (6003)
výška písma: 3 mm,
max. 17 znakov na riadok
4952 max. 4 riadky textu,
1 sada znakov (6003)
výška písma: 3 mm,
max. 21 znakov na riadok
1 sada znakov (6004)
výška písma: 4 mm,
max. 17 znakov na riadok
4953 max. 5 riadky textu,
1 sada znakov (6003)
výška písma: 3 mm,
max. 26 znakov na riadok
1 sada znakov (6004)
výška písma: 4 mm,
max. 21 znakov na riadok